معرفی خدمات

عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

(شناسنامه)

لینک صفحه دریافت خدمت سوالات پرتکرار       SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت 
واگذاری انشعاب آب و فاضلاب واگذاری انشعاب آب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) فایل راهنما

کلیک نمائید

https://eg.abfayazd.ir/WaterAndSewageSale/Index سوالات پرتکرار       مشاهده      

122

خدمات الکترونیک مشترکین

واگذاری انشعاب فاضلاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان)

کلیک نمائید

https://eg.abfayazd.ir/WaterAndSewageSale/Index سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

خدمات پس از واگذاری تغییر کاربری انشعاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) فایل راهنما کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تغییر مشخصات مشترکین غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تغییر قطر انشعاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/   مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تفکیک کنتور آب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/   مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تغییر مکان کنتور آب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

آزمایش کنتور غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تعویض کنتور آب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

نصب سیفون فاضلاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/   مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

قطع موقت و وصل انشعاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

جمع آوری یا ادغام انشعاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/   مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

اعلام کارکرد کنتور غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی- پیامکی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

مشاهده سوابق صورتحساب و پرداختی ها غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/   مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تسویه حساب بدهی مشترکین غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

فروش آب تانکری غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/   مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

اطلاع رسانی قطع آب اطلاع رسانی قطع آب غیرحضوری(تلفنی، اینترنتی(سایت)) فایل راهنما کلیک نمایید https://crm.abfayazd.ir   مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب غیرحضوری(تلفنی، اینترنتی) فایل راهنما کلیک نمایید https://crm.abfayazd.ir/abfarequest سوالات پرتکرار مشاهده

 

122

 

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب غیرحضوری(تلفنی، اینترنتی) فایل راهنما کلیک نمایید https://pishnahad.nww.ir/   مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

پاسخ به استعلام های حوزه آب و فاضلاب پاسخ به استعلام های حوزه آب و فاضلاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) فایل راهنما کلیک نمایید https://eg.abfayazd.ir/ سوالات پرتکرار مشاهده

122

خدمات الکترونیک مشترکین

 تاریخ ثبت : شنبه 10 اردیبهشت 1401  
  آخرین به روزرسانی : چهارشنبه 23 خرداد 1403
 مدیر سیستم
 20354
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan