شناسنامه خدمات

عنوان خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسنامه)
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت
واگذاری انشعاب آب و فاضلاب واگذاری انشعاب آب( 15031452100)

https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/1.pdf

واگذاری انشعاب فاضلاب(14021452101)

https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/2.pdf

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب تغییر کاربری انشعاب(15031453100) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/10.pdf
تغییر مشخصات مشترکین (15031453102) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/16.pdf
تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین(15031453103) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/18.pdf
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب(15031453104) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/7.pdf
تغییر قطر انشعاب آب(15031453105) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/20.pdf
تفکیک کنتور آب(15031453106) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/11.pdf
تغییر مکان کنتور آب(15031453107) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/10.pdf
آزمایش کنتور آب(15031453108) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/9.pdf
تعویض کنتور آب(15031453109) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/8.pdf
نصب سیفون فاضلاب(15031453110) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/14.pdf
قطع موقت و وصل انشعاب آب(15031453111) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/21.pdf
جمع آوری یا ادغام انشعاب آب(15031453112) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/19.pdf
اعلام کارکرد کنتور(15031453115) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/3.pdf
مشاهده سوابق صورتحساب و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب(15031453116) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/6.pdf
درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب(15031453114) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/4.pdf
تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب (15031453113) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/5.pdf
فروش آب تانکری(15031453119) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/13.pdf
 پاسخ به استعلام های حوزه آب و فاضلاب پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب(15033053100) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/17.pdf
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب(15031946000) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/25.pdf
اطلاع رسانی قطع آب اطلاع رسانی قطع آب(15031947000) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/24.pdf
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب(15031949000) https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/22.pdf

 تاریخ ثبت : دوشنبه 9 اسفند 1400  
  آخرین به روزرسانی : سه‌شنبه 1 اسفند 1402
 مدیر سیستم
 3004
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan