آب و فاضلاب شهری یزد - تماس با مسئولین شرکت

 
 

شماره تماس مدیران ومعاونین

ردیف 

نام و نام خانوادگی 

سمت 

شماره تماس

رایانامه

1

علی اسلامی

مدیر عامل

035-36241043

a.eslami@abfayazd.ir

2

محمد فواد ملک پور 

معاون مالی پشتیبانی 

035-36241043

Malek@abfayazd.ir

3

علی جعفری 

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی 

035-3164128

Jafari@abfayazd.ir

4

ناصر شریفی فرد 

معاون بهره برداری 

035-3164131

Sharifi@abfayazd.ir

5

عباسعلی فریمانی 

معاون مهندسی و توسعه 

035-38258071-4

farimani@abfayazd.ir

6

ابوالقاسم سهیلی نیا 

معاون درآمد و خدمات مشترکین 

035-3164211

Soheilinia@abfayazd.ir

7

محمد مهدی ثابتیان 

مدیر دفتر اجرای طرحهای فاضلاب شهری 

035-38258071-4

Sabetian@abfayazd.ir

8

جلال علمدار

مدیردفتر حراست وامور محرمانه 

035-3164120

alamdar@abfayazd.ir

9

محمد حسین شرعیاتی 

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

035-36242221

pr.abfayazd@abfayazd.ir

10

محسن پناه بخدا 

مدیر دفتر امور حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی

035-3164124

Panah@abfayazd.ir

11

محمد صادق صدری

مدیر آبفای یزد 

035-3164260

sadri@abfayazd.ir

12

محمد مروتی

مدیر امور مشترکین منطقه یک 

035-35252273

morovati@abfayazd.ir

13

احمد سلطانی فر

مدیر امور مشترکین منطقه دو 

035-36241831

soltanifar@abfayazd.ir

14

سیاوش پاکدل 

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد 

035-3164165

pakdel@abfayazd.ir

15

سید محسن پورسید 

مدیر آبفای ابرکوه 

035-3280755

proseyed@abfayazd.ir

16

رضا چهره آزاد

مدیر آبفای اردکان 

035-32223015

chehreazad@abfayazd.ir

17

سید علیرضا میرحسینی 

مدیر آبفای اشکذر 

035-32722888

mirhoseyni@abfayazd.ir

18

حسین طالعی 

مدیر آبفای بافق 

035-32424031

taleii@abfayazd.ir

19

اکبر محمدی زاده 

مدیر آبفای بهاباد 

035-32472044

mohamadizade@abfayazd.ir

20

احمد بنا

مدیر آبفای میبد

035-32352350

banna@abfayazd.ir

21

محمد رضا ذاکری 

مدیر آبفای زارچ 

035-35274900

zakeri@abfayazd.ir

22

منصور فلاحتی 

مدیرآبفای مروست 

035-32582200

talahati@abfayazd.ir

23

یوسف زارع 

مدیر آبفای مهریز

035-32522043

zare@abfayazd.ir

24

سید محمدرضا موسوی زاده 

مدیر آبفای تفت 

035-32632045

mosavizade@abfayazd.ir

25

مجید آخوندزاده 

مدیر آبفای نیر

035-32653645

akhondzade@abfayazd.ir

26

امید علی سهامیان 

مدیر آبفای هرات 

035-32572200

sahamiyan@abfayazd.ir

27

احمد سرتیپ زاده

مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش 

035-3164158

sartip@abfayazd.ir

28

سید کاظم میرحسینی

مدیر امور خدمات عمومی 

035-3164325

mirhoseyni@abfayazd.ir

29

مهدی دهقان نیری

مسئول مرکز سامانه ارتباط مردمی 122

035-3164209

dehghanniri@abfayazd.ir

30

حمید رضا فلاح 

مدیر امور مالی 

035-3164132

fallah@abfayazd.ir

31

بی بی سعیده تابافر

مدیر دفتر بهره وری و تحقیقات

035-3164242

tabafar@abfayazd.ir

32

حسین فتوحی

مدیر امور مالی آبفای یزد

035-3164250

fotohi@abfayazd.ir

 

 


نگارنده:روابط عمومی
بازدید:3657 مرتبه
آخرین به روزرسانی: 1396/08/01