عنوان: کاهش 23 درصدی هزینه انرژی انتقال آب به شهرستان مهریز
تشریح:

رییس گروه انرژی تله متری و سیستم کنترل شرکت آبفای استان یزد گفت : مهندسی مجدد ایستگاه های پمپاژ خط انتقال آب به مهریز در سال گذشته ، با افزایش 24 درصدی میزان آب انتقالی به این شهرستان کاهش 23 درصدی هزینه انرژی برق را در پی داشت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد امیر بیرجندی اظهارداشت : با  مهندسی مجدد ایستگاه های پمپاژ خط انتقال آب به مهریز و اصلاحات انجام شده بر روی پمپ ، هزینه برق انتقال آب به این شهرستان 289 میلیون ریال نسبت به سال 93 کاهش یافت .

بیرجندی افزود : در نظر داریم با تغییر توان الکترو موتورهای خط انتقال و کاهش دیماند ، در سال جاری هزینه انرژی انتقال آب را تا 36 درصد کاهش دهیم .

 

فایل: