اخبــار و تازه‌ها
سایر خبرها
14908000

مشترکین خانگی-شهری(فقره)

2165500

مشترکین غیرخانگی-شهری(فقره)

5197400

مشترکین خانگی-روستایی(فقره)

676400

مشترکین غیرخانگی-روستایی(فقره)

سامانه‌های شرکت

شرکت آب و فاضلاب استان یزد با ارائه طیف متنوعی از خدمات و سامانه‌های الکترونیکی پاسخگوی نیازهای ذینفعان خود است.

مشاهده سایر سامانه‌ها
جميع حقوق هذه البوابة تعود لشركة يزد للمياه والصرف الصحي

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan