امروز جمعه, 4 فروردین 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

آفرینش آب برای استفاده من و توست در مصرف آن با انصاف باشیم              

آب و فاضلاب شهری یزد - تماس با مسئولین شرکت

 

شماره تماس مدیران ومعاونین
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس رایانامه
1 علی اسلامی مدیر عامل 035-36241043 a.eslami@abfayazd.ir
2 محمد فواد ملک پور  معاون مالی پشتیبانی  035-36241043 Malek@abfayazd.ir
3 علی جعفری  معاون برنامه ریزی و منابع انسانی  035-3164128 Jafari@abfayazd.ir
4 ناصر شریفی فرد  معاون بهره برداری  035-3164131 Sharifi@abfayazd.ir
5 عباسعلی فریمانی  معاون مهندسی و توسعه  035-38258071-4 farimani@abfayazd.ir
6 ابوالقاسم سهیلی نیا  معاون درآمد و خدمات مشترکین  035-3164211 Soheilinia@abfayazd.ir
7 محمد مهدی ثابتیان  مدیر دفتر اجرای طرحهای فاضلاب شهری  035-38258071-4 Sabetian@abfayazd.ir
8 جلال علمدار مدیردفتر حراست وامور محرمانه  035-3164120 alamdar@abfayazd.ir
9 محمد حسین شرعیاتی  مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  035-36242221 pr.abfayazd@abfayazd.ir
10 محسن پناه بخدا  مدیر دفتر امور حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی 035-3164124 Panah@abfayazd.ir
11 نادر قوچانی مدیر آبفای یزد  035-3164260 ghochani@abfayazd.ir
12 محمد حسن افسری  مدیر امور مشترکین منطقه یک  035-35252273 Afsari@abfayazd.ir
13 مسعود صالحی  مدیر امور مشترکین منطقه دو  035-36241831 Salehi@abfayazd.ir
14 سیاوش پاکدل  مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد  035-3164165 pakdel@abfayazd.ir


نگارنده:روابط عمومی
بازدید:1162 مرتبه
آخرین به روزرسانی: 1395/07/15