آب و فاضلاب شهری یزد - تماس با مسئولین شرکت

 
 

 

شماره تماس مدیران ومعاونین
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس رایانامه
1 علی اسلامی مدیر عامل 035-36241043 a.eslami@abfayazd.ir
2 محمد فواد ملک پور  معاون مالی پشتیبانی  035-36241043 Malek@abfayazd.ir
3 علی جعفری  معاون برنامه ریزی و منابع انسانی  035-3164128 Jafari@abfayazd.ir
4 ناصر شریفی فرد  معاون بهره برداری  035-3164131 Sharifi@abfayazd.ir
5 عباسعلی فریمانی  معاون مهندسی و توسعه  035-38258071-4 farimani@abfayazd.ir
6 ابوالقاسم سهیلی نیا  معاون درآمد و خدمات مشترکین  035-3164211 Soheilinia@abfayazd.ir
7 محمد مهدی ثابتیان  مدیر دفتر اجرای طرحهای فاضلاب شهری  035-38258071-4 Sabetian@abfayazd.ir
8 جلال علمدار مدیردفتر حراست وامور محرمانه  035-3164120 alamdar@abfayazd.ir
9 محمد حسین شرعیاتی  مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  035-36242221 pr.abfayazd@abfayazd.ir
10 محسن پناه بخدا  مدیر دفتر امور حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی 035-3164124 Panah@abfayazd.ir
11 محمد صادق صدری مدیر آبفای یزد  035-3164260

sadri@abfayazd.ir

12 محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک  035-35252273

morovati@abfayazd.ir

13 احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو  035-36241831

soltanifar@abfayazd.ir

14 سیاوش پاکدل  مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد  035-3164165 pakdel@abfayazd.ir
15 سید محسن پورسید  مدیر آبفای ابرکوه  035-3280755  
16 رضا چهره آزاد مدیر آبفای اردکان  035-32223015  
17 سید علیرضا میرحسینی  مدیر آبفای اشکذر  035-32722888  
18 حسین طالعی  مدیر آبفای بافق  035-32424031  
19 اکبر محمدی زاده  مدیر آبفای بهاباد  035-32472044  
20 احمد بنا مدیر آبفای میبد 035-32352350  
21 محمد رضا ذاکری  مدیر آبفای زارچ  035-35274900  
22 منصور فلاحتی  مدیرآبفای مروست  035-32582200  
23 یوسف زارع  مدیر آبفای مهریز 035-32522043  
24 سید محمدرضا موسوی زاده  مدیر آبفای تفت  035-32632045  
25 مجید آخوندزاده  مدیر آبفای نیر 035-32653645  
26 امید علی سهامیان  مدیر آبفای هرات  035-32572200  
27 احمد سرتیپ زاده مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش  035-3164158 sartip@abfayazd.ir
28 سید کاظم میرحسینی مدیر امور خدمات عمومی  035-3164325  
29 مهدی دهقان نیری مسئول مرکز سامانه ارتباط مردمی 122 035-3164209  
30 حمید رضا فلاح  مدیر امور مالی  035-3164132  
         


نگارنده:روابط عمومی
بازدید:2055 مرتبه
آخرین به روزرسانی: 1396/06/28