امروز جمعه, 4 فروردین 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

آفرینش آب برای استفاده من و توست در مصرف آن با انصاف باشیم              
 

 

تاریخ ثبت: 1394/06/08
نام  *  
تاریخ  *  
موضوع   *  
گیرنده  *  
شرح درخواست  *