امروز جمعه, 8 اردیبهشت 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

طراوت و سرسبزی زمین از سخاوت آب است قدرش را بدانیم.              
 

 

تاریخ ثبت: 1394/06/08
نام  *  
تاریخ  *  
موضوع   *  
گیرنده  *  
شرح درخواست  *