امروز جمعه, 2 تیر 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

با نصب سایه بان بر روی کولر های آبی 10 الی 15 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنیم.              


 

صورتحساب میاندوره
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس دسترسی الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:350/Pages/Customers/SaleServiceRequest.aspx?MI=2&MIT=%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
شرح خدمت:

تسویه حساب

ارائه صورت حساب قبل از پایان قرائت سیکل مد نظر با اعلام شماره مصرفی کنتور توسط مشترک 

مدارک مورد نیاز:

شماره اشتراک و مدارک احراز هویت 

مراکز ارائه کننده خدمت:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
مدت زمان اجرای خدمت: همان روز
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارائه شماره اشتراک
2 تطبیق مشخصات باکارت شناسایی
3 مطابقت شماره مصرفی اعلامی از سوی مشترک و شماره های مصرفی ثبت شده قبل در برنامه
4 چنانچه کنتور خراب نباشد محاسبه مبلغ بدهی آب بها بر اساس شماره اعلامی
5 چنانچه کنتور خراب باشد (توضیحات سیستم) محاسبه مبلغ بدهی آب بها بر اساس میانگین مصرف
6 صدور قبض تسویه حساب
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم