صورتحساب میاندوره
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Billing/AddDigitMeter
شرح خدمت:

تسویه حساب

ارائه صورت حساب قبل از پایان قرائت سیکل مد نظر با اعلام شماره مصرفی کنتور توسط مشترک 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

شماره اشتراک

شماره کنتور 

 مدارک احراز هویت 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: همان روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارائه شماره اشتراک
2 تطبیق مشخصات باکارت شناسایی
3 مطابقت شماره مصرفی اعلامی از سوی مشترک و شماره های مصرفی ثبت شده قبل در برنامه
4 چنانچه کنتور خراب نباشد محاسبه مبلغ بدهی آب بها بر اساس شماره اعلامی
5 چنانچه کنتور خراب باشد (توضیحات سیستم) محاسبه مبلغ بدهی آب بها بر اساس میانگین مصرف
6 صدور قبض تسویه حساب
عنوان فرم دریافت فرم
فرم صورتحساب میاندوره دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسه خدمت اجرایی دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831