تفکیک کنتور
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/SeparationSplitView
شرح خدمت:

درخواست و پذیرش-ارزیابی ملک-تایید وجود شبکه- محاسبه- پرداخت هزینه- تخصیص کد اشتراک- نصب اشتراک

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

مدارکی دال بر مالکیت ملک

کارت ملی و مجوز حفاری از شهرداری منطقه 

شماره اشتراک 

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 10 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست و پذیرش
2 ارزیابی ملک
3 تایید وجود شبکه
4 محاسبه
5 پرداخت هزینه
6 تخصیص کد اشتراک
7 نصب انشعاب
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم تفکیک کنتور دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831