تغییر مکان اندازه گیری
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/ChangeWaterMeterLocationView
شرح خدمت:

هدف : تغییر وضعیت کنتور اعم از جابجایی،تغییر مسیر، تغییر نوع نصب(زمینی یا دیواری) می باشد.

تعریف : در مواقعی  بدلیل تغییر در شرایط فیزیکی ساختمان نیاز به نصب مجدد ضرورت می یابد .

 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست ( F81-Y12  ) توسط مشترک  قبض آب -

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر به همراه قبض آب 

 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

تعرفه های ابلاغی سالیانه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر مکان وسایل اندازه گیری
2 بررسی وضعیت بدهی
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجو مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید ، بروز رسانی هزینه ها
5 صدور، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 تغییر مکان کنتور
7 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
8 ثبت اطلاعات جدید در پرونده
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم تغییر مکان وسایل اندازه گیری دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831