واگذاری انشعاب فاضلاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747//WaterAndSewageSale/Index
شرح خدمت:

 واگذاری انشعاب فاضلاب به ملک متقاضی یا مشترک آب براساس ضوابط و مقررات

تعریف واگذاری انشعاب :عبارت است از در دسترس قراردادن امکان تخلیه فاضلاب طبق مشخصات زیست محیطی با ظرفیت مشخص و در صورت فراهم بودن امکانات فنی که به دو گونه مسکونی و غیر مسکونی واگذار می شود .

 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F52-Y12) به همراه مدارکی دال بر مالکیت ملک، کارت ملی و مجوز حفاری از شهرداری منطقه و قبض آب 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users
 

 
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب دریافت فرم
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شهرداری

هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 10 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست و پذیرش
2 ارزیابی از ملک
3 تأیید وجود شبکه
4 محاسبه
5 پرداخت هزینه
6 نصب سیفون
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
فرم درخواست انشعاب دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831