بررسی شکایات- پیشنهاد- انتقادات
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:250/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=1
شرح خدمت:

جهت درج شکایت به صورت الکترونیکی خواهشمند است از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید.

 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

 

 

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم شکایات

مراکز ارائه کننده خدمت:

وبگاه شرکت آبفا 

سیستم سامد 

سیستم پیامک 

مرکز ارتباطات مردمی 122

 

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: از زمان تکمیل حداکثر به مدت10 روز ( بستگی به نوع اعتراض)
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ثبت شکایات
2 ارجاع به واحد مربوطه
3 دریافت پاسخ و ارائه به مشترک
عنوان فرم دریافت فرم
فرم ثبت شکایات دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
منصوره وکیل صمد مسئول رسیدگی به شکایات 36242221