امروز جمعه, 11 فروردین 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

امروز و فردایی سبز با صرفه جویی در مصرف آب              


 

تغییر قطر انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس دسترسی الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:350/Pages/Customers/SaleServiceRequest.aspx?MI=11&MIT=%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF
شرح خدمت:

 تغییر تغییر قطر کنتور اعم از افزایش یا کاهش قطر می باشد.

در مواقعی  بدلیل تغییر در میزان مصرف  نیاز به تغییر قطر ضرورت دارد. 

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F81-Y12)توسط مشترک

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر 

بهمراه قبض آب

 

مراکز ارائه کننده خدمت:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر قطر
2 تائید عدم وجود بدهی توسط واحد حسابداری
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
5 صدور، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 نصب کنتور جدید
7 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
8 ثبت اطلاعات جدید در پرونده
عنوان فرم دریافت فرم
دریافت فرم