تغییر قطر انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/ChangeSplitDiameterView
شرح خدمت:

 تغییر تغییر قطر کنتور اعم از افزایش یا کاهش قطر می باشد.

در مواقعی  بدلیل تغییر در میزان مصرف  نیاز به تغییر قطر ضرورت دارد. 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F81-Y12)توسط مشترک

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر 

بهمراه قبض آب

 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 5روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر قطر
2 تائید عدم وجود بدهی توسط واحد حسابداری
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
5 صدور، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 نصب کنتور جدید
7 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
8 ثبت اطلاعات جدید در پرونده
عنوان فرم دریافت فرم
فرم تغییر قطر انشعاب دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
شناسه خدمات اجرایی دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه یک 36241831