بررسی صورتحساب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Billing/DisplayBills
شرح خدمت:

هدف : بررسی اعتراض مشترک نسبت به قبوض صادره توسط بازرس می باشد.

تعریف ابطال : در مواردیکه مشترک نسبت به مبلغ قبض صادره معترض باشد و پس از بازرسی  از محل مشخص گردد که مصرف ناشی از نشت شبکه داخلی (ترکیدگی لوله) بوده ، یا اشتباه قرائت صورت گرفته و یا ... مقـدار مصرف واقعی محاسبه و یا  بـراساس میانگین مصرف برآورد میگردد و قبض قبل ابطال و قبض جدید صادر می‏گردد.

 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست( F20-Y12  ) بهمراه آخرین قبض آب

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب وفاضلاب

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 7 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست رسیدگی به اعتراض
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
5 صدور ، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 محاسبه مصرف در صورت خرابی کنتور یا نشت شبکه داخلی
7 ثبت اطلاعات در سیستم
8 صدور قبض جدید در صورت لزوم
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
فرم بررسی صورتحساب دریافت فرم
شناسه خدمات اجرایی دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831