امروز جمعه, 2 تیر 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

با نصب سایه بان بر روی کولر های آبی 10 الی 15 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنیم.              


 

مشاهده سوابق
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس دسترسی الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:350/Pages/Customers/SaleServiceRequest.aspx?MI=15&MIT=%D9%82%D8%A8%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%8A
شرح خدمت:

صدور قبض المثنی صرفا به معنای چاپ آخرین قبض می باشد

مدارک مورد نیاز:

 شماره اشتراک و مدارک احراز هویت

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=86

قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
مدت زمان اجرای خدمت: همان روز
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارائه شماره اشتراک
2 صـدور قبض المثنی آب بها
3 تطبیق مشخصات با کارت شناسایی
4 صـدور قبض المثنی آب بها
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم