امروز جمعه, 2 تیر 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

با نصب سایه بان بر روی کولر های آبی 10 الی 15 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنیم.              


 

تغییر مشخصات
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس دسترسی الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:350/Pages/Customers/SaleServiceRequest.aspx?MI=8&MIT=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
شرح خدمت:

 منظور از خدمت فوق، تغییر نام ملک توسط مالک که به واسطه تغییر اسناد سجلی یا  خرید و فروش ملک روی می دهد می باشد.

مالکین می توانند باارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای که مورد تائید شرکت باشد تقاضای تغییر نام پرونده آب و فاضلاب را بنماید.

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست(F80-Y12)

 قبض تسویه حساب

کپی سند، وکالت نامه مجضری یا صلح نامه

کپی کارت ملی و شناسنامه 

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
مدت زمان اجرای خدمت: 3روز
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر نام طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید و مدارک شهرداری
4 بروزرسانی هزینه ها
5 صدور و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 ثبت اطلاعات در پرونده متقاضی
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم درخواست تغییر مشخصات دریافت فرم