تغییر مشخصات
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/ChangeOwnersView
شرح خدمت:

 منظور از خدمت فوق، تغییر نام ملک توسط مالک که به واسطه تغییر اسناد سجلی یا  خرید و فروش ملک روی می دهد می باشد.

مالکین می توانند باارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای که مورد تائید شرکت باشد تقاضای تغییر نام پرونده آب و فاضلاب را بنماید.

 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست(F80-Y12)

 قبض تسویه حساب

کپی سند، وکالت نامه مجضری یا صلح نامه

کپی کارت ملی و شناسنامه 

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 3روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر نام طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید و مدارک شهرداری
4 بروزرسانی هزینه ها
5 صدور و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 ثبت اطلاعات در پرونده متقاضی
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم تغییر مشخصات دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
شناسه خدمات اجرایی دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831