امروز جمعه, 2 تیر 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

با نصب سایه بان بر روی کولر های آبی 10 الی 15 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنیم.              


 

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس دسترسی الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:350/Pages/Customers/SaleServiceRequest.aspx?MI=24&MIT=%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%B8%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
شرح خدمت:

 تغییر میزان ظرفیتی که در زمان خرید انشعاب تعیین شده است.

 در صورتیکه میزان مصرف مشترک بالاتر از ظرفیت خریداری شده باشد با توجه به اینکه مصارف مازاد ظرفیت  با نرخ آزاد محاسبه می گردد، مشترک می تواند در صورت وجود امکانات فنی جهت منطقی نمودن نرخ طبق تعرفه مصرفی اقدام به خرید ظرفیت نماید.

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست(F80-Y12) - سند مالکیت یا اسناد مثبته به همراه آخرین قبض آب بها

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=86

قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر ظرفیت
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروزرسانی هزینه ها
5 صدورة پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 ثبت اطلاعات جدید در پرونده
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
فرم درخواست تغییر ظرفیت قراردادی دریافت فرم