قطع موقت و وصل انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/ActiveSplitView
شرح خدمت:

 وصل مجدد انشعاب که مشترک بواسطه عدم پرداخت بدهی در سررسید تعیین شده توسط شرکت قطع گردیده است،

 در صورت قصور مشترک  در پرداخت بدهی های ثبت شده به شرکت آب و فاضلاب شرکت اقدام به قطع انشعاب می نماید و با پرداخت بدهی توسط مشترک مجدداً انشعاب مربوطه وصل می گردد.

 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

 

مدارک مورد نیاز:

مدارک مثبته پرداخت بدهی  توسط مشترک یا شرکت بهمراه شماره اشتراک 

 

 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 100,000
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 1روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست وصل یا قطع مجدد
2 تائید پرداخت بدهی توسط واحد حسابداری
3 وصل یا قطع مجدد انشعاب
4 قرار گرفتن در لیست قرائت
عنوان فرم دریافت فرم
فرم قطع و وصل دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسه خدمات اجرایی دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831