امروز جمعه, 2 تیر 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

با نصب سایه بان بر روی کولر های آبی 10 الی 15 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنیم.              


 

وصل انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس دسترسی الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:350/Pages/Customers/SaleServiceRequest.aspx?MI=18&MIT=%D9%88%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8
شرح خدمت:

 وصل مجدد انشعاب که مشترک بواسطه عدم پرداخت بدهی در سررسید تعیین شده توسط شرکت قطع گردیده است،

 در صورت قصور مشترک  در پرداخت بدهی های ثبت شده به شرکت آب و فاضلاب شرکت اقدام به قطع انشعاب می نماید و با پرداخت بدهی توسط مشترک مجدداً انشعاب مربوطه وصل می گردد.

مدارک مورد نیاز:

مدارک مثبته پرداخت بدهی  توسط مشترک یا شرکت بهمراه شماره اشتراک 

 

 

مراکز ارائه کننده خدمت:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
مدت زمان اجرای خدمت: 1روز
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست وصل مجدد
2 تائید پرداخت بدهی توسط واحد حسابداری
3 وصل مجدد انشعاب
4 قرار گرفتن در لیست قرائت
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم