امروز شنبه, 6 خرداد 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

با نصب سایه بان بر روی کولر های آبی 10 الی 15 درصد در مصرف آب صفه جویی کنیم.              


 

جمع آوری انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس دسترسی الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:350/Pages/Customers/SaleServiceRequest.aspx?MI=13&MIT=%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
شرح خدمت:

جمع آوری اشتراکی که ملک به دلیل تخریب و قرار گرفتن در مسیر خیابان یا ادغام چند ملک نیاز به آن ندارد .

هر گاه مشترکی که تنها استفاده کننده از انشعاب می باشد درخواست برچیدن ائم انشعاب (بدلیل فوق ) را بنماید (درصورتیکه از یک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نمایند)

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F17-Y12) 

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر 

قبض آب 

مراکز ارائه کننده خدمت:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست جمع آوری طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
5 صدور ، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 جمع آوری انشعاب
7 پرداخت 50درصد حق انشعاب به مشترک(در صورت داشتن بدهی مبلغ مذکور از 50درصد حق انشعاب کسر می گردد.
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم درخواست دریافت فرم