جمع آوری یا ادغام انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/SplitCollectingView
شرح خدمت:

جمع آوری اشتراکی که ملک به دلیل تخریب و قرار گرفتن در مسیر خیابان یا ادغام چند ملک نیاز به آن ندارد .

هر گاه مشترکین که تنها استفاده کننده از انشعاب می باشد درخواست برچیدن ائم انشعاب (بدلیل فوق ) را بنماید (درصورتیکه از یک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نمایند)

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

 

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F17-Y12) 

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر 

قبض آب 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه ه ای ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست جمع آوری یا ادغام طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
5 صدور ، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 جمع آوری انشعاب
7 پرداخت مابه التفاوت در صورت وجود
عنوان فرم دریافت فرم
فرم جمع آوری انشعاب دریافت فرم
شناسه خدمت اجرایی دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
سوالات متداول دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831