واگذاری انشعاب آب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747//WaterAndSewageSale/Index
شرح خدمت:

واگذاری انشعاب دائم آب به ملک متقاضی براساس ضوابط و مقررات

تعریف واگذاری انشعاب :عبارت است از در دسترس قراردادن امکان برداشت آب جهت شرب و بهداشت با ظرفیت مشخص و فشار متعارف در صورت فراهم بودن امکانات فنی با کیفیت مناسب که به دو گونه مسکونی و غیر مسکونی واگذار می شود

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F48-Y12) به همراه مدارکی دال بر مالکیت ملک، کارت ملی و مجوز حفاری از شهرداری منطقه

 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب دریافت فرم
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شهرداری

هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 10 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست و پذیرش
2 ارزیابی از ملک
3 تایید وجود شبکه
4 محاسبه
5 پرداخت هزینه
6 تخصیص کد اشتراک
7 نصب انشعاب
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمات اجرایی دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
فرم واگذاری انشعاب آب دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی رئیس امور مشترکین منطقه یک 03535252273
احمد سلطانی فر رئیس امور مشترکین منطقه دو 03536241831