بازدید بخشدار مروست از چاه ها ی آب شرب این شهر

فلاحتی بخشدار مروست به همراه رییس امور آبفا ، از چاه های آب شرب و تاسیسات کلرزنی و مخازن آب این شهر بازدید نمود  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : در این بازدید فلاحتی رییس آبفای مروست گزارشی از وضعیت کمی و کیفی آب این شهر و سیستم جدید کلرزنی ارائه نمود .

در حال حاضر آب شرب شهر مروست از طریق 5 حلقه چاه آب شرب تامین می شود . 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران