برگزاری دوره ی آموزشی مدیریت ریسک در شرکت آبفای یزد

دوره ی آموزشی ریسک با حضور جمعی از مدیران ، معاونین و همکاران در محل شرکت آبفای یزد برگزار شد  

به گزارش روابط عمومی : دوره ی آموزشی ریسک با هدف شناسائی ریسک های سازمانی و تاثیرات آن برای تعیین استراتژی های سازمان ( مرحله تحلیل محیطی و داخلی ) ،تعیین دقیق روش های مواجهه با ریسک شامل پذیرش، اجتناب، کاهش و تسهیم ،کاهش هزینه های ناشی از غافل گیری در کسب و کار سازمان با شناسائی ریسک های پیش رو و حذف و کاهش مخاطرات آنها، افزایش تاثیر فرصت ها با شناسایی به هنگام وقایع پیش رو برای سازمان و استفاده از منافع حاصل از آن و استفاده بهینه از سرمایه با تخصیص بهینه آن در حوزه های مختلف با توجه به ریسک پذیری آنها برگزار شد .

 در این دوره شرکت کنندگان با مباحثی از جمله ضرورت مدیریت ریسک ،روش های کنترل ریسک ها ، روش های شناسایی و ارزیابی ریسک ها ، مفاهیم و فرآیند مدیریت ریسک و ... آشنا شدند . 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران