شرکت آبفای یزد جدید ترین ویرایش گواهی نامه IMS را کسب کرد

آبفای یزد به عنوان اولین شرکت در بین شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور موفق به اخذ گواهی نامه IMS با ویرایش جدید استانداردهایISO9001 ،14001 گردید .  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : در جهاردهمین سال استقرار سیستم مدیریت کیفیت ، ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت ، مدیریت زیست محیطی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت آبفای استان یزد با حضور ممیزان خارجی و مسئولین شرکت به مدت دو روز برگزار شد .

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفا گفت : نمایندگان شرکت گواهی دهنده با حضور در این شرکت و بررسی روند فعالیت ها ، صلاحیت های لازم در زمینه استقرار و  اجرای سیستم های ISOO9001:2015 ،  ISO14001:2015 و  OHSAS18001:2007 را مورد تایید قرار دادند .

علی جعفری اظهارداشت : این سیستم ها از سال 1381 در این شرکت استقرار یافته و در این دوره از ممیزی نیز هیچ موردی از عدم انطباق مشاهده نشد که بیانگر پویایی سیستم و نهادینه شدن آن در تمام امور می باشد .

جعفری افزود : این شرکت در راستای بکارگیری و بهبود و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت ، 43 دوره ممیزی را پشت سر گذاشته و طی سال های گذشته بهبود چشمگیری در حوضه های مختلف انجام گرفته است و اکنون نیز به عنوان اولین شرکت در بین شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور موفق به اخذ گواهی نامه IMS با ویرایش جدید استانداردهای ISO9001 ،14001 گردید .

منبع خبر:

دیدگاه کاربران