آگهی استخدام شرکت آب وفاضلاب استان یزد

به اطلاع شهروندان عزیز می رساند : شرکت آب وفاضلاب استان یزد در راستای تحقق اهداف و مسئولیت های قانونی خود از بین فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر و رسمی در رشته های ذیل از طریق برگزاری آزمون ، مصاحبه و گزینش استخدام می نماید . متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیش تر حداکثر تا تاریخ 24/12/95 به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نمایند .  

رشته شغلی

درجه و رشته تحصیلی مورد نیاز

جنسیت

تعداد

کارشناس نرم افزار

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای)فوق لیسانس، دکتری (مهندسی فناوری اطلاعات)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری ( مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس، دکتری (کامپیوترگرایش نرم افزار)لیسانس (مهندسی کامپیوتر)لیسانس (مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات)فوق لیسانس، دکتری (مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)فوق لیسانس، دکتری( مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری)فوق لیسانس، دکتری )مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم و محاسبات)فوق لیسانس، دکتری(علوم کامپیوتر)لیسانس( مهندسی فناوری اطلاعات IT )فوق لیسانس، دکتری ) مهندسی کامپیوتر نرم افزار)فوق لیسانس، دکتری(علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر)لیسانس(  مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی)لیسانس(علمی کاربردی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT )لیسانس(

 

 

 

 

 

 

مرد

(یزد)

 

 

 

 

 

1

 

 

مهندسی عمران

عمران)لیسانس)عمران گرایش آب)لیسانس(عمران گرایش آب و فاضلاب)لیسانس(عمران گرایش شبکه های آب وفاضلاب)لیسانس) عمران گرایش علمی کاربردی آب و فاضلاب)لیسانس(- 30868 :عمران گرایش عمران)لیسانس(- 31257 :مهندسی عمران گرایش سازه)فوق لیسانس، دکتری(مهندسی عمران گرایش مهندسی آب)فوق لیسانس، دکتری(مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و فاضلاب)فوق لیسانس، دکتری(مهندسی عمران)لیسانس(مهندسی عمران گرایش سازه)فوق لیسانس، دکتری) مهندسی عمران عمران)لیسانس(مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی)فوق لیسانس، دکتری(مدیریت منابع آب)فوق لیسانس، دکتری(سازه های هیدرولیکی)فوق لیسانس، دکتری(مهندسی عمران گرایش آب)لیسانس(مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب)لیسانس) مهندسی سازه)فوق لیسانس، دکتری(مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی)فوق لیسانس، دکتری(مهندسی مدیریت منابع آب)فوق لیسانس، دکتری )مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی)فوق لیسانس، دکتری) مهندسی عمران گرایش طراحی)فوق لیسانس دکتری(،

 

 

 

 

 

 

مرد

(یزد-بافق-بهاباد-مروست)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

مهندس مکانیک

مهندسی مکانیک)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات)لیسانس(مکاترونیک)فوق لیسانس، دکتری) مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی)فوق لیسانس، دکتری(

مرد

(یزد)

1

کارشناس مالی

حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری ) - حسابرسی)فوق لیسانس، دکتری)علمی کاربردی حسابداری)لیسانس ) مدیریت  ) MBA فوق لیسانس، دکتری) مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری )مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی)فوق لیسانس، دکتری) -مدیریت صنعتی گرایش مالی)فوق لیسانس، دکتری ( مهندسی مالی)فوق لیسانس، دکتری( مدیریت ریسک)فوق لیسانس، دکتری)حسابداری مدیریت)فوق لیسانس، دکتری) -مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی)فوق لیسانس، دکتری (حسابداری امور مالی)لیسانس) مالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(

مرد

(یزد و ابرکوه)

4

کارشناس برنامه ریزی

مهندسی صنایع کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس،دکتری)مدیریت صنعتی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(

مرد

(یزد)

1

کارشناس امور اداری

مدیریت اجرایی)فوق لیسانس، دکتری (مدیریت استراتژیک)فوق لیسانس، دکتری) مدیریت بازرگانی)لیسانس ) مدیریت دولتی)لیسانس ) مدیریت صنعتی)لیسانس) مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس، دکتری ( مدیریت دولتی گرایشتشکیلات و روش ها)فوق لیسانس، دکتری (مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسانس، دکتری(مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسانس، دکتری (مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی)فوق لیسانس، دکتری(مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس،دکتری (مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی)فوق لیسانس، دکتری( مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس، دکتری)مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی)فوق لیسانس، دکتری) مدیریت mba گرایش مدیریت توسعه سازمانی ومنابع انسانی)فوق لیسانس،دکتری( مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری)فوق لیسانس، دکتری ) مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد)فوق لیسانس، دکتری ) مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه)فوق لیسانس، دکتری) مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاری)فوق لیسانس، دکتری) مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس، دکتری(-مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی گرایش مدیریتسیستم ها)فوق لیسانس، دکتری )سیاست گذاری عمومی)فوق لیسانس، دکتری(

مرد

(یزد)

1

کارشناس آمار

لیسانس و بالاتر در رشته های آمار-آمار و ریاضی- آمار اجتماعی و اقتصادی- آمار و کاربردها

مرد(یزد)

2

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران