آزمایشگاه مرکزی کنترل کیفیت آبفای استان یزد گواهینامه تایید صلاحیت دریافت نمود

آزمایشگاه مرکزی کنترل کیفیت شرکت آبفای استان یزد موفق به کسب گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شد .  

به گزارش روابط عمومی : مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب شرکت آبفای یزد گفت : آزمایشگاه مرکزی کنترل کیفیت آبفای یزد به عنوان اولین آزمایشگاه در بین آزمایشگاه های آبفای کشور در سال 92 موفق به اخذ گواهینامه

 ISIRI-ISO/IEC17025 از اداره کل استاندارد تحقیقات صنعتی شد و در سال 95 علاوه بر افزایش اسکوپ شیمی فیزیک موفق به اخذ گواهینامه آزمایشات میکروبی گردید .

ابراهیم علیدوست اظهارداشت : اخذ این گواهینامه در راستای ارتقای سطح خدمات دهی ،اصل مشتری مداری ، پایش های منظم کیفی آب و فاضلاب و با عنایت به سیاست های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صورت گرفته است .

علیدوست خاطرنشان کرد : با استقرار این سیستم ، آزمون های میکروبی و شیمی فیزیک انجام شده در این آزمایشگاه مطابق با ضوابط مربوط به انجام خدمات آزمون بوده و نتایج پارامترهای کیفی آب و فاضلاب ، مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران می باشد .

منبع خبر:

دیدگاه کاربران