امروز جمعه, 2 تیر 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

با نصب سایه بان بر روی کولر های آبی 10 الی 15 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنیم.              
عنوان تاریخ ثبت تعداد دانلود حجم فایل نوع فایل دریافت فایل
تعرفه ارائه خدمات دستگاه های خدمت دهنده در دفاتر پیشخوان 1394/10/16 150 161.03 KB pdf دریافت فایل
مصوبه وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب 1394/10/16 227 3.94 MB pdf دریافت فایل
مصوبه وزیر نیرو در خصوص هزینه های انشعاب آب و فاضلاب 1394/10/13 237 1.86 MB pdf دریافت فایل
تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 172 3.94 MB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر یزد شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 174 83.04 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر هرات مروست نیر شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 191 83.09 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر بهاباد اشکذر زارچ شش ماهه سال 1394 1394/09/15 129 83.18 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر بافق تفت مهریز ابرکوه شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 120 83.68 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر اردکان میبد شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 127 82.66 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر یزد شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 190 35.03 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر هرات مروست نیر شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 119 34.88 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر بهاباد اشکذر زارچ شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 125 34.87 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر بافق تفت مهریز ابرکوه شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 119 35.51 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر اردکان میبدشش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 149 35.06 KB pdf دریافت فایل