امروز جمعه, 8 اردیبهشت 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

طراوت و سرسبزی زمین از سخاوت آب است قدرش را بدانیم.              
عنوان تاریخ ثبت تعداد دانلود حجم فایل نوع فایل دریافت فایل
تعرفه ارائه خدمات دستگاه های خدمت دهنده در دفاتر پیشخوان 1394/10/16 142 161.03 KB pdf دریافت فایل
مصوبه وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب 1394/10/16 194 3.94 MB pdf دریافت فایل
مصوبه وزیر نیرو در خصوص هزینه های انشعاب آب و فاضلاب 1394/10/13 216 1.86 MB pdf دریافت فایل
تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 155 3.94 MB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر یزد شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 161 83.04 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر هرات مروست نیر شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 164 83.09 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر بهاباد اشکذر زارچ شش ماهه سال 1394 1394/09/15 119 83.18 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر بافق تفت مهریز ابرکوه شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 110 83.68 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر اردکان میبد شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 119 82.66 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر یزد شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 168 35.03 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر هرات مروست نیر شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 110 34.88 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر بهاباد اشکذر زارچ شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 115 34.87 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر بافق تفت مهریز ابرکوه شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 112 35.51 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر اردکان میبدشش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 131 35.06 KB pdf دریافت فایل