امروز جمعه, 4 فروردین 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

آفرینش آب برای استفاده من و توست در مصرف آن با انصاف باشیم              
عنوان تاریخ ثبت تعداد دانلود حجم فایل نوع فایل دریافت فایل
تعرفه ارائه خدمات دستگاه های خدمت دهنده در دفاتر پیشخوان 1394/10/16 127 161.03 KB pdf دریافت فایل
مصوبه وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب 1394/10/16 178 3.94 MB pdf دریافت فایل
مصوبه وزیر نیرو در خصوص هزینه های انشعاب آب و فاضلاب 1394/10/13 202 1.86 MB pdf دریافت فایل
تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 144 3.94 MB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر یزد شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 145 83.04 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر هرات مروست نیر شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 139 83.09 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر بهاباد اشکذر زارچ شش ماهه سال 1394 1394/09/15 105 83.18 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر بافق تفت مهریز ابرکوه شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 100 83.68 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری های غیر خانگی شهر اردکان میبد شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 108 82.66 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر یزد شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 157 35.03 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر هرات مروست نیر شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 100 34.88 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر بهاباد اشکذر زارچ شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 106 34.87 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر بافق تفت مهریز ابرکوه شش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 103 35.51 KB pdf دریافت فایل
تعرفه کاربری آب خانگی شهر اردکان میبدشش ماهه دوم سال 1394 1394/09/15 117 35.06 KB pdf دریافت فایل