امروز جمعه, 2 تیر 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

با نصب سایه بان بر روی کولر های آبی 10 الی 15 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنیم.              
 
خرید1200 متر لوله GRPبه قطر 1000میلیمتر 
کد سند:  

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  خرید1200 متر لوله GRPبه قطر 1000میلیمتر
تشریح:  

خرید1200 متر لوله GRPبه قطر 1000میلیمتر

واحد منتشر کننده:  قراردادها
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  310000000
محل بازگشایی:  یزد سازمان آب
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  آفتاب یزد
هزینه دریافت اوراق:  100,000

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

1395/12/18
تاریخ آغاز: 1396/01/14
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج: 1396/01/15

 

اسناد آگهی


 

 
  تعداد بازدید: 166