گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات خرید شیرآلات مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/26

 

مناقصات عملیات لوله گذاری و اصلاح شبکه جهت تکمیل زونبندی شبکه آبرسانی شهر مهریز مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/12

 

مناقصات شستشو,سمپاشی,ویدئومتری و عملیات امداد و حوادث تعمیر و نگهداری تاسیسات فاضلاب شهر اردکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/11

 

مناقصات حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/11

 

مناقصات تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعاب آب منطقه 2 یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/07/16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/27

 

مناقصات تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعاب آب منطقه 1 یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/07/16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/27

 

مناقصات مناقصه لوله گذاری شهرهای استان (ابرکوه,تفت,نیر,بافق, بهابادو احمدآباد ) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/27

 

مناقصات خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن در اقطار 200 و 250 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/06

 

مناقصات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شهرهای استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/25

 

مناقصات خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/19