گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد از نوع SBR , تصفیه لجن به روش هضم هوازی (تیکنر و فیلتر برس ) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

 

مناقصات خرید 12570 دستگاه کنتور 1/2 و 3/4 و 1 اینچ (منابع داخلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/02/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/29

 

مناقصات خرید 26350 قطعه شیرآلات برنزی (منابع داخلی) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/29

 

مناقصات خرید 118000متر لوله پلی اتیلن به اقطار 20و25و32و63و90و110و160میلیمتر (منابع داخلی) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/29

 

مناقصات تجدید مناقصه خرید 19950 متر لوله کاروگیت (سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/26

 

مناقصات خرید 7566 متر لوله کاروگیت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/26

 

مناقصات تجدید مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه صفائیه جنوبی و خیابانهای جمهوری ، فهمیده تا نسفی و بخشی از فرعی های آن در شهر ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/08

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/16

 

مناقصات لوله گذاری شبکه آب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

 

مزایدات مزایده فروش خودرو مزایده یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/15

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب معابر فرعی در سطح شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب بخش هایی از منطقه آزادشهر یزد د از محل تبصره 3 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه صفائیه جنوبی و خیابان ها ی جمهوری فهمیده تا نسفی و بخشی از فرعی های آن در شهر ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه صفائیه شمالی و باقیمانده شهرک آزادگان ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب بافیمانده شهرک محسن خان تفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک احرار و باقیمانده شهرک قدس تفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

 

مناقصات خرید نصب و راه اندازی و بهره برداری مجموعه سامانه گندزدایی آب آشامیدنی به روش الکترولیز نمک طعام مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1396/12/12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

 

مزایدات تجدید مزایده آپارتمان و زمین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/19

 

مناقصات خرید 3200 متر لوله پلی اتیلن به قطر 200 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/02

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

 

مناقصات خرید7576 متر لوله کاروگیت به قطرهای 200و250 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/02

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

 

مناقصات خرید13770 متر لوله کاروگیت به قطرهای 200و250 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/02

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

 

« 1 2 3 » صفحه: